Project information

Aktuální problémy mediálního výzkumu IV

Project Identification
MUNI/A/1204/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na vybrané aktuální problémy současného výzkumu médií a zahrnuje v sobě několik dílčích výzkumů, jež se soustředí na zmapování uživatelských praxí na internetu a sociálních médiích a mediálních zkušeností dospělé i dospívající populace. Jeho záměrem je zmapovat proměňující se mediální a internetové prostředí a uživatelské zkušenosti pomocí třech dílčích výzkumů, které se budou soustředit na konzumenty a producenty nenávistných obsahů na internetu a sociálních médiích, na zdroje důvěry ve zpravodajské obsahy konzumované na sociálních médiích a na uživatelské strategie sebeprezentace na sociálních médiích. Výzkumy budou zahrnovat analýzu kvantitativních i kvalitativních dat a budou navazovat na stávající výzkumné aktivity probíhající na KMSŽ FSS MU. Hlavním cílem projektu je podpora doktorských a magisterských studentů v jejich výzkumných aktivitách a jeho dílčí výzkumy tematicky i věcně navazují na výzkumy realizované členy týmu v rámci jejich doktorského studia. Výstupem budou rukopisy určené pro odborná recenzovaná periodika, příprava prezentace výsledků výzkumu na konferencích a odborný workshop, na němž budou členové výzkumného týmu prezentovat základní zjištění jejich výzkumu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info