Informace o projektu

Aktuální problémy mediálního výzkumu IV

Kód projektu
MUNI/A/1204/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na vybrané aktuální problémy současného výzkumu médií a zahrnuje v sobě několik dílčích výzkumů, jež se soustředí na zmapování uživatelských praxí na internetu a sociálních médiích a mediálních zkušeností dospělé i dospívající populace. Jeho záměrem je zmapovat proměňující se mediální a internetové prostředí a uživatelské zkušenosti pomocí třech dílčích výzkumů, které se budou soustředit na konzumenty a producenty nenávistných obsahů na internetu a sociálních médiích, na zdroje důvěry ve zpravodajské obsahy konzumované na sociálních médiích a na uživatelské strategie sebeprezentace na sociálních médiích. Výzkumy budou zahrnovat analýzu kvantitativních i kvalitativních dat a budou navazovat na stávající výzkumné aktivity probíhající na KMSŽ FSS MU. Hlavním cílem projektu je podpora doktorských a magisterských studentů v jejich výzkumných aktivitách a jeho dílčí výzkumy tematicky i věcně navazují na výzkumy realizované členy týmu v rámci jejich doktorského studia. Výstupem budou rukopisy určené pro odborná recenzovaná periodika, příprava prezentace výsledků výzkumu na konferencích a odborný workshop, na němž budou členové výzkumného týmu prezentovat základní zjištění jejich výzkumu.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info