Project information

Rozšíření kvantově-mechanických výpočtů pevných látek z klasických počítačů na kvantové (SOLID-QUANTUM-FUTURE)

Project Identification
MUNI/C/0017/2019
Project Period
2/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Vzhledem k blížícímu se nástupu kvantových počítačů ve velmi blízké budoucnosti se do popředí zájmu široké vědecké komunity dostává otázka adaptace stávajících softwarových nástrojů, které byly původně vyvinuty pro klasické počítače, na zásadně odlišná budoucí kvantová hardwarová prostředí. Náplní diplomové práce bude detailně se seznámit se základy nastupující kvantové informatiky a dále pak numerickou implementací stávajících prvoprincipielních výpočtů v oblasti fyziky pevných látek tak, aby bylo možné obě oblasti synergicky skloubit. Dalším cílem bude prozkoumání možností adaptace nejběžnějších ab initio metod, jako je např. teorie funkcionálu hustoty, na prostřední kvantových počítačů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info