Informace o projektu

Rozšíření kvantově-mechanických výpočtů pevných látek z klasických počítačů na kvantové (SOLID-QUANTUM-FUTURE)

Kód projektu
MUNI/C/0017/2019
Období řešení
2/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Vzhledem k blížícímu se nástupu kvantových počítačů ve velmi blízké budoucnosti se do popředí zájmu široké vědecké komunity dostává otázka adaptace stávajících softwarových nástrojů, které byly původně vyvinuty pro klasické počítače, na zásadně odlišná budoucí kvantová hardwarová prostředí. Náplní diplomové práce bude detailně se seznámit se základy nastupující kvantové informatiky a dále pak numerickou implementací stávajících prvoprincipielních výpočtů v oblasti fyziky pevných látek tak, aby bylo možné obě oblasti synergicky skloubit. Dalším cílem bude prozkoumání možností adaptace nejběžnějších ab initio metod, jako je např. teorie funkcionálu hustoty, na prostřední kvantových počítačů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info