Project information

Úloha cytotoxických gamma-delta T buněk na terapeutické rezistenci a recidivě Glioblastoma Multiforme

Project Identification
NV19-05-00410
Project Period
5/2019 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Multiformní glioblastom (GBM) je běžný maligní nádor mozku u dospělých a navzdory agresivní léčbě zůstává prakticky nevyléčitelný se špatnou prognózou a mediánem přežití 12 měsíců po resekci, radioterapii a chemoterapii. Terapeutické přístupy k imunoterapii GBM mají omezenou úspěšnost, zejména v důsledku chráněné bariéry mozku a imunosupresivního mikroprostředí nádoru. Nový výzkum naznačuje možnost použití imunitních efektorových buněk, které účinně zničí maligní GBM buňky. Naše předchozí studie ukázala, že vrozené gamma-delta (gd) T buňky byly vysoce reaktivní na nádor GBM. Cílem navrhovaného projektu je buněčná a molekulární analýza gd T buněk u pacientů před a během léčby včetně podrobné charakterizace jejich interakcí s GBM buňkami a identifikace významných markerů v mikroprostředí nádorů, které jsou odpovědné za rezistenci na terapii a relapsu onemocnění. Současné výzkumné záměry zaměřené na odstranění reziduálních nádorových buněk pomocí gd T buněk poskytují platformu pro imunoterapii GBM.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info