Informace o projektu

Úloha cytotoxických gamma-delta T buněk na terapeutické rezistenci a recidivě Glioblastoma Multiforme

Kód projektu
NV19-05-00410
Období řešení
5/2019 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Multiformní glioblastom (GBM) je běžný maligní nádor mozku u dospělých a navzdory agresivní léčbě zůstává prakticky nevyléčitelný se špatnou prognózou a mediánem přežití 12 měsíců po resekci, radioterapii a chemoterapii. Terapeutické přístupy k imunoterapii GBM mají omezenou úspěšnost, zejména v důsledku chráněné bariéry mozku a imunosupresivního mikroprostředí nádoru. Nový výzkum naznačuje možnost použití imunitních efektorových buněk, které účinně zničí maligní GBM buňky. Naše předchozí studie ukázala, že vrozené gamma-delta (gd) T buňky byly vysoce reaktivní na nádor GBM. Cílem navrhovaného projektu je buněčná a molekulární analýza gd T buněk u pacientů před a během léčby včetně podrobné charakterizace jejich interakcí s GBM buňkami a identifikace významných markerů v mikroprostředí nádorů, které jsou odpovědné za rezistenci na terapii a relapsu onemocnění. Současné výzkumné záměry zaměřené na odstranění reziduálních nádorových buněk pomocí gd T buněk poskytují platformu pro imunoterapii GBM.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info