Project information

Podpora mladých lidí, sociálně, ekonomicky či zdravotně znevýhodněných při uplatňování se na trhu práce

Project Identification
ROZV/7/11/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Předkládaný projekt je zaměřen na znevýhodněné skupiny obyvatelstva, které mají výrazné problémy se vstupem (návratem) na trh práce. V tomto konkrétním případě jsou to zejména čerství absolventi, nebo absolventky v průběhu či po mateřské dovolené, ale i zdravotně či sociálně znevýhodněníí spoluobčané, kteří se snaží znovu najít své místo na trhu práce. Zástupci těchto skupin by rádi pokračovali v zaměstnání ve své původní nebo podobné odbornosti - profesi, ale vzhledem k určité časové prodlevě, kdy tyto osoby nemohly aktivitě ekonomicky působit, je žádoucí aktualizovat jejich dříve nabyté odborné vědomosti a dovednosti. Projekt si klade za cíl zvýšit adaptabilitu této znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání na měnící se podmínky vstupu na trh práce a současně zásadně umocnit jejich zaměstnatelnost prostřednictvím efektivního, plnohodnotného a především aktivizujícího vzdělávání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info