Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora mladých lidí, sociálně, ekonomicky či zdravotně znevýhodněných při uplatňování se na trhu práce

Kód projektu
ROZV/7/11/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Předkládaný projekt je zaměřen na znevýhodněné skupiny obyvatelstva, které mají výrazné problémy se vstupem (návratem) na trh práce. V tomto konkrétním případě jsou to zejména čerství absolventi, nebo absolventky v průběhu či po mateřské dovolené, ale i zdravotně či sociálně znevýhodněníí spoluobčané, kteří se snaží znovu najít své místo na trhu práce. Zástupci těchto skupin by rádi pokračovali v zaměstnání ve své původní nebo podobné odbornosti - profesi, ale vzhledem k určité časové prodlevě, kdy tyto osoby nemohly aktivitě ekonomicky působit, je žádoucí aktualizovat jejich dříve nabyté odborné vědomosti a dovednosti. Projekt si klade za cíl zvýšit adaptabilitu této znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání na měnící se podmínky vstupu na trh práce a současně zásadně umocnit jejich zaměstnatelnost prostřednictvím efektivního, plnohodnotného a především aktivizujícího vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info