Project information

Brillouin confocal microscopy as a tool for the in vivo analysis of biomechanical properties of plant cell walls

Investor logo
Project Identification
LTC19047
Project Period
6/2019 - 8/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Biomechanické vlastnosti buněk a jejich dynamika v čase i prostoru jsou nově identifikovaným regulačním mechanismem se zásadním vývojovým významem u živočichů i rostlin. Vzájemné mechanické interakce buněk se ukazují být důležitým mechanismem mezibuněčné komunikace, ovlivňujícím časoprostorovou specifitu buněčné diferenciace na orgánové úrovni. Současné metody analýzy buněčné elasticity jsou založené zejména na fyzickém kontaktu detektoru s analyzovanou buňkou a vyžadují její alespoň částečnou deformaci. To ale zároveň vede i k mechanickému podráždění, které ve většině případů ovlivňuje biologickou odpověď. Konfokální mikroskopie umožňující kvantifikovat tzv. Brillouinův rozptyl (Brillouinova konfokální mikroskopie) se zdá být první metodou, která by mohla umožnit neinvazivní analýzu biomechanických vlastností buněk in vivo a to se subcelulárním rozlišením a dosahem i do hlubších vrstev pletiv nebo tkání.
Cílem projektu je (dle našich informací vůbec poprvé) zavést a optimalizovat Brillouinovu konfokální mikroskopii pro mapování biomechanických vlastností buněk kořenového apikálního meristému in vivo.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info