Informace o projektu

Brillouinova konfokální mikroskopie jako nástroj pro analýzu biomechanických vlastností buněčné stěny rostlin in vivo

Logo poskytovatele
Kód projektu
LTC19047
Období řešení
6/2019 - 2/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Biomechanické vlastnosti buněk a jejich dynamika v čase i prostoru jsou nově identifikovaným regulačním mechanismem se zásadním vývojovým významem u živočichů i rostlin. Vzájemné mechanické interakce buněk se ukazují být důležitým mechanismem mezibuněčné komunikace, ovlivňujícím časoprostorovou specifitu buněčné diferenciace na orgánové úrovni. Současné metody analýzy buněčné elasticity jsou založené zejména na fyzickém kontaktu detektoru s analyzovanou buňkou a vyžadují její alespoň částečnou deformaci. To ale zároveň vede i k mechanickému podráždění, které ve většině případů ovlivňuje biologickou odpověď. Konfokální mikroskopie umožňující kvantifikovat tzv. Brillouinův rozptyl (Brillouinova konfokální mikroskopie) se zdá být první metodou, která by mohla umožnit neinvazivní analýzu biomechanických vlastností buněk in vivo a to se subcelulárním rozlišením a dosahem i do hlubších vrstev pletiv nebo tkání.
Cílem projektu je (dle našich informací vůbec poprvé) zavést a optimalizovat Brillouinovu konfokální mikroskopii pro mapování biomechanických vlastností buněk kořenového apikálního meristému in vivo.