Project information
Sensitive bioanalytical tools for the surveillance of honey bee diseases

Investor logo
Project Identification
LTAB19011
Project Period
7/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i.

Prvním cílem projektu je vyvinout protilátku specifickou proti původci moru včelího plodu, bakterii Paenibacillus larvae, a validovat ji pomocí technik ELISA a SPR.
Druhým cílem projektu je vyvinout nové foton-upkonvertující nanočástice (dále jen UCNPs), modifikovat jejich povrch polymery, navázat streptavidin nebo imunoglobuliny a stanovit fyzikálně-chemické vlastnosti těchto hybridů a funkčnost imobilizovaných bioligandů.
Třetím cílem projektu je vyvinout imunostanovení pro detekci bakterií Melissococcus plutonius a Paenibacillus larvae na bázi UCNPs. Analogový přístup založený na konvenční čtečce mikrotitračních desek bude srovnán s digitálním přístupem založeným na mikroskopickém počítání jednotlivých nanočástic v mikrotitrační destičce a na povrchu biočipu. Vlastnosti optimalizovaného stanovení budou srovnány se standardními metodami jako ELISA.
Čtvrtým cílem projektu je vytvoření metody pro simultánní detekci M. plutonius a P. larvae. Budou připraveny UCNPs s různými emisními vlnovými délkami (NaYF4:Yb,Er a NaYF4:Yb,Tm), ty budou konjugovány s protilátkami a využity pro paralelní detekci obou patogenů.
Pátým cílem projektu bude ověření metody na analýze reálných vzorků (včely, včelí larvy, měl, med).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  1 – No poverty Sustainable Development Goal No.  2 – Zero hunger Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 31


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info