Project information

Humanitní vědy dokořán

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
The Moravian Library Brno
Grammar School Slovanské náměstí
Gymnázium,Tišnov,Na Hrádku 20
Gymnasium of Jan Blahoslaw Ivančice
Gymnasium Brno-Bystrc
Klvaň Gymnasium and Secondary Nursing School Kyjov

Projektový záměr klíčové aktivity 3: Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi reflektuje aktuální potřeby sekundárního školství inovovat výuku v obsahu, formách a metodách. Žadatel humanitního zaměření s kurátorskou podporou partnera vytvoří a nabídne gymnaziální praxi soubor tematických digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) včetně metodik pro pedagogy s cílem ukázat edukační potenciál digitalizovaného kulturního dědictví.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info