Project information

CETOCOEN Excellence (CETOCOEN Excellence)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632 (kod CEP: EF17_043/0009632)
Project Period
7/2019 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
research infrastructure, exposure studies, sampling methods, population studies, biomonitoring of toxic substances

Cílem projektu je využít výzkumné kapacity vybudované v ČR v poslední dekádě s podporou Evropských strukturálních a investičních fondů a vystavět špičkovou výzkumnou platformu reagující na vědecké a společenské výzvy dnešní Evropy v oblasti životního prostředí a zdraví. Harmonizace regionálních environmentálních a populačních studií, biobank, laboratorních kapacit, databází a IT systémů zvýší jejich vědeckou hodnotu a napojení na ERA je přemění ve zdroje cenných dat, vzorků, kapacit a expertíz. Tento projekt je komplementární k projektu CETOCOEN Excellence (857560) z výzvy Teaming Phase 2 Horizontu 2020. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Results

20211: Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty, 20216: Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty, 20312: Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce

Publications

Total number of publications: 102


Previous 1 4 5 6 7 8 11 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info