Project information

Posílení systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě (POSTKOM)

Project Identification
TP01010039
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Technology Transfer Office

Cílem projektu Masarykovy univerzity (MU) je posílení transparentního a udržitelného systému podpory komercializace výsledků VaV na MU. Prostřednictvím tohoto systému bude mj. formou realizace tzv. dílčích projektů podpořena připravenost dalších vysoce nadějných výsledků VaV pro komercializaci MU a jejich reálné využití v praxi.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info