Project information

Project information
Holistická charakterizace expozice a potenciálních účinků komplexních směsí chemických látek ve vodním prostředí

Project Identification
GX20-04676X
Project Period
1/2020 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice

V rámci projektu bude vypracován koncepční přístup pro hodnocení rizik chemických směsí a získány důležité informace o výskytu nových a prioritních bioaktivních látek příromných v povrchových vodách. Budou vyvinuty a kombinovány inovativní pokročilé metody pasivního vzorkování, komplexních instrumentálních analýz a bioanalytického hodnocení znečištění vod. Vyvinutá baterie vysokokapacitních biotestů bude zaměřena na klíčové oblasti škodlivých účinků chemických směsí, konkrétně endokrinní disrupci, narušení (neuro)vývoje a další relevantní ale málo prozkoumané mechanizmy účinku, jako je narušení signální dráhy thyroidních hormonů. Kombinace cílené a necílené analýzy využívající pokročilou hmotnostní spektrometrii s vysokým rozlišením spolu s frakcionací a “pull-down” přístupy umožní charakterizovat komplexní znečištění a identifikovat látky zodpovědné za pozorované účinky. Využitelnost bioanalytických metod pro predikci negativních dopadů chemického znečištění na životní prostředí bude posouzena pomocí sledování vlivu znečištění na ryby a bezobratlé in situ.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info