Project information

Holistická charakterizace expozice a potenciálních účinků komplexních směsí chemických látek ve vodním prostředí

Project Identification
GX20-04676X
Project Period
1/2020 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice

V rámci projektu bude vypracován koncepční přístup pro hodnocení rizik chemických směsí a získány důležité informace o výskytu nových a prioritních bioaktivních látek příromných v povrchových vodách. Budou vyvinuty a kombinovány inovativní pokročilé metody pasivního vzorkování, komplexních instrumentálních analýz a bioanalytického hodnocení znečištění vod. Vyvinutá baterie vysokokapacitních biotestů bude zaměřena na klíčové oblasti škodlivých účinků chemických směsí, konkrétně endokrinní disrupci, narušení (neuro)vývoje a další relevantní ale málo prozkoumané mechanizmy účinku, jako je narušení signální dráhy thyroidních hormonů. Kombinace cílené a necílené analýzy využívající pokročilou hmotnostní spektrometrii s vysokým rozlišením spolu s frakcionací a “pull-down” přístupy umožní charakterizovat komplexní znečištění a identifikovat látky zodpovědné za pozorované účinky. Využitelnost bioanalytických metod pro predikci negativních dopadů chemického znečištění na životní prostředí bude posouzena pomocí sledování vlivu znečištění na ryby a bezobratlé in situ.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info