Project information
Využití supramolekulárních interakcí ke zlepšení fotodynamických vlastností fotosensitizérů

Investor logo
Project Identification
GA20-09212S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Projekt je zaměřen na využití supramolekulárních interakcí mezi objemnými hydrofilními kukurbiturily a adamantylamino skupinami, které budou připojeny na různé fotosensitizéry (PS) jako substituenty za účelem zhodnotit, zda se tato strategie může stát obecným přístupem ke zlepšení fotodynamických vlastností. PS budou vybrány z několika skupin, což lze považovat také za parciální cíle projektu: ftalocyaniny, subftalocyaniny, bor-dipyrromethenová barviva (BODIPY). Předpokládá se, že tvorba komplexu zlepší rozpustnost ve vodě, sníží náchylnost k agregaci a v důsledku dojde ke zlepšení účinnosti ve fotodynamické terapii. Zvolený přístup je založen na racionálním návrhu, který povede k velmi stabilním supramolekulárním interakcím mezi hostem a hostitelem, u kterých se předpokládá, že nebude docházet k disociaci ani při nanomolárních koncentracích. Projekt zahrnuje jak syntézu cílových PS, zkoumání jejich supramolekulárních interakcí a fotofyzikálních vlastnosti, tak i testy na fotodynamickou aktivitu in vitro na nádorových buňkách.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info