Informace o projektu
Využití supramolekulárních interakcí ke zlepšení fotodynamických vlastností fotosensitizérů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-09212S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Projekt je zaměřen na využití supramolekulárních interakcí mezi objemnými hydrofilními kukurbiturily a adamantylamino skupinami, které budou připojeny na různé fotosensitizéry (PS) jako substituenty za účelem zhodnotit, zda se tato strategie může stát obecným přístupem ke zlepšení fotodynamických vlastností. PS budou vybrány z několika skupin, což lze považovat také za parciální cíle projektu: ftalocyaniny, subftalocyaniny, bor-dipyrromethenová barviva (BODIPY). Předpokládá se, že tvorba komplexu zlepší rozpustnost ve vodě, sníží náchylnost k agregaci a v důsledku dojde ke zlepšení účinnosti ve fotodynamické terapii. Zvolený přístup je založen na racionálním návrhu, který povede k velmi stabilním supramolekulárním interakcím mezi hostem a hostitelem, u kterých se předpokládá, že nebude docházet k disociaci ani při nanomolárních koncentracích. Projekt zahrnuje jak syntézu cílových PS, zkoumání jejich supramolekulárních interakcí a fotofyzikálních vlastnosti, tak i testy na fotodynamickou aktivitu in vitro na nádorových buňkách.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info