Project information

Life pathsways of unsuccessful graduates (DRAMA)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016377
Project Period
1/2020 - 9/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Ve státní maturitní zkoušce každý rok neuspěje cca 20 % přihlášených žáků. O jejich dalších osudech, zvláště s ohledem na další vzdělávací dráhu, nemáme dosud žádné informace. Cílem výzkumu je popsat percepci důvodů neúspěchu u maturitní zkoušky a další životní dráhu neúspěšných maturantů formou vícepřípadové studie (minimálně 10 případů), zvláště s ohledem na jejich další vzdělávací dráhu po dobu dvou let následujících po neúspěšné maturitní zkoušce. Výstupem projektu je závěrečná výzkumná zpráva obsahující zdůvodněná doporučení k dalším opatřením vzdělávací politiky v této oblasti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info