Project information

Zpracování studijních podpor pro kurzy právní informatiky (PrInf)

Project Identification
MUNI/FR/1156/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Zatím poslední učebnice pro kurz právní informatiky pochází z roku 2011. Komerční právní informační systémy i jejich veřejně dostupné alternativy se přitom, stejně jako naše chápání práce s právními informacemi, rozvíjí. Nová učebnice bude připravena pro publikaci v rámci e-learningové platformy MU a bude využita jako studijní podpora pro kurzy MP221K (povinný mgr.), BZ107K a BZ209K (povinné bc.)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info