Informace o projektu
Zpracování studijních podpor pro kurzy právní informatiky (PrInf)

Kód projektu
MUNI/FR/1156/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Zatím poslední učebnice pro kurz právní informatiky pochází z roku 2011. Komerční právní informační systémy i jejich veřejně dostupné alternativy se přitom, stejně jako naše chápání práce s právními informacemi, rozvíjí. Nová učebnice bude připravena pro publikaci v rámci e-learningové platformy MU a bude využita jako studijní podpora pro kurzy MP221K (povinný mgr.), BZ107K a BZ209K (povinné bc.)

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info