Project information
Nové katalyzátory pro přípravu 1,3-butadienu z ethanolu

Project Identification
GJ20-03636Y
Project Period
1/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na přípravu, charakterizaci, a použití nových pokročilých katalyzátorů. Heterogenní katalyzátory budou obsahovat jednak katalyticky aktivní kovy v oxidu křemičitém (tzv. single site metalosilikáty, kov = Zr, Nb, Ta, Sn, Al; Lewisovsky kyselá místa) a jednak kovové nanočástice a nanoslitiny (kov = Ag, Cu, Ni, Zn; redoxní katalytická místa). Tyto materiály budou připraveny pomocí bezvodých syntéz a charakterizovány pomocí pokročilých analytických metod (včetně NMR v pevné fázi v kombinaci s DFT výpočty pro detailní popis katalyticky aktivních center a STEM/EDS pro mapování distribuce kovů v nanoslitinách). V heterogenní katalýze se zaměříme na studium přípravy 1,3-butadienu z ethanolu. Každý reakční krok bude studován jednotlivě, díky použití dobře definovaných katalyzátorů bude možné identifikovat aktivní, selektivní a stabilní katalytická centra pro jednotlivé reakce. Na základně těchto znalosti budou cíleně připraveny nové kompozitní katalyzátory.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info