Project information

Příprava inovativního kurzu "Náboženství a morálka"

Project Identification
MUNI/FR/1035/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem předkládaného projektu je příprava inovativního religionistického kurzu, který má studentům zpřístupnit nejnovější poznatky o funkci náboženství jako komplexního adaptivního systému, jež umožňuje (odstrašování nekooperativních jedinců) a usnadňuje (zvyšování skupinové soudržnosti skrze rituály a víru v moralizující bohy) kooperaci ve skupině. Ukončení ve formě posterové prezentace navíc studenty obeznamuje se stále více rozšířenou, ale málo vyučovanou metodou konferenčního příspěvku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info