Informace o projektu

Příprava inovativního kurzu "Náboženství a morálka"

Kód projektu
MUNI/FR/1035/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem předkládaného projektu je příprava inovativního religionistického kurzu, který má studentům zpřístupnit nejnovější poznatky o funkci náboženství jako komplexního adaptivního systému, jež umožňuje (odstrašování nekooperativních jedinců) a usnadňuje (zvyšování skupinové soudržnosti skrze rituály a víru v moralizující bohy) kooperaci ve skupině. Ukončení ve formě posterové prezentace navíc studenty obeznamuje se stále více rozšířenou, ale málo vyučovanou metodou konferenčního příspěvku.