Project information

Ověření a zlepšení bezpečnosti kryptografie eliptických křivek

Investor logo
Project Identification
GA20-03426S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Kryptografie eliptických křivek (ECC) je důležitým prvkem řady bezpečnostních systémů. Ale
zůstává řada nedořešených otázek. My budeme ECC analyzovat z řady teoretických i experimentálních pohledů, zaměřujíce se na eliptické křivky (EC) ve velkých souborech klíčů, s cílem odhalit nečekané vzory či dokonce potenciální zranitelnosti. Toto by nám mělo pomoci
zodpovědět otázky: (a) Můžeme identifikovat systém, který vygeneroval daný veřejný klíč EC?
(b) Je něco závadného na standardizovaných EC? Dále budeme studovat a navrhovat nové
efektivní vícestranné protokoly ECC, které umožní (a) bezpečné výpočty na výkonných a přitom
potenciálně nezabezpečených strojích s pomocí důvěryhodných (ale výkonově omezených)
procesorů a (b) systematickou ochranu před zranitelnostmi a zadními vrátky v systémech
založených na ECC, i po kompromitaci více spolupracujících stran. Koncept generických
kompilátorů pro transformaci do podoby bezpečných výpočtů rozšíříme o model výpočetně či
paměťově omezených, ale útočníkovi odolných, hardwarových tokenů.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info