Project information
Výzkum studentů zaměřený na chování chemických látek v prostředí a v lidském těle, transformačních mechanismů a změn které způsobují, vývoj nových molekul umožňujících kontrolovat chování a transport vybraných látek, vývoj senzorů a signálních molekul

Project Identification
MUNI/A/1499/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt specifického výzkumu má za cíl napomáhat rozvoji studentů doktorských studijních programů Chemie a Biologie na PřF MU, realizujících svůj výzkum pod vedením zaměstnanců centra RECETOX na PřF MU, ale i motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. V rámci účasti na tomto projektu můžou studenti získávat nové a vědecky cenné výsledky v následujících oblastech: proteinové inženýrství, studium enzymových transformací, mikrobiomu, metabolismu, mikrofluidiky, supramolekulární chemie a fotochemie a případně taky jejich aplikacím. Kromě výzkumu samotného projekt umožní zapojování zúčastněných studentů do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, a to s důrazem na podporu aktivní účasti a prezentací na konferencích, workshopech, letních školách, aj. Mezi výstupy tohoto projektu předpokládáme především publikace (v mezinárodních časopisech s IF), prezentace na konferencích a realizované studentské projekty (vč. diplomových a dizertačních prací).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info