Informace o projektu

Informace o projektu
Výzkum studentů zaměřený na chování chemických látek v prostředí a v lidském těle, transformačních mechanismů a změn které způsobují, vývoj nových molekul umožňujících kontrolovat chování a transport vybraných látek, vývoj senzorů a signálních molekul

Kód projektu
MUNI/A/1499/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt specifického výzkumu má za cíl napomáhat rozvoji studentů doktorských studijních programů Chemie a Biologie na PřF MU, realizujících svůj výzkum pod vedením zaměstnanců centra RECETOX na PřF MU, ale i motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. V rámci účasti na tomto projektu můžou studenti získávat nové a vědecky cenné výsledky v následujících oblastech: proteinové inženýrství, studium enzymových transformací, mikrobiomu, metabolismu, mikrofluidiky, supramolekulární chemie a fotochemie a případně taky jejich aplikacím. Kromě výzkumu samotného projekt umožní zapojování zúčastněných studentů do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, a to s důrazem na podporu aktivní účasti a prezentací na konferencích, workshopech, letních školách, aj. Mezi výstupy tohoto projektu předpokládáme především publikace (v mezinárodních časopisech s IF), prezentace na konferencích a realizované studentské projekty (vč. diplomových a dizertačních prací).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info