Project information

Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie, vývojové biologie a imunologie živočichů 2020

Projekt se zaměřuje na dvě oblasti - vědeckou a vzdělávací, které považuje za neoddělitelné a proto usiluje o jejich těsné propojení.
1) V oblasti VÝUKY je základním cílem zvýšit připravenost absolventů pro jejich uplatnění v lékařské a veterinární praxi a to především v oblastech prevence, diagnostiky a řešení nových terapeutických přístupů při zvládání nádorových, imunitních a dalších závažných onemocnění. Cílem výchovy proto bude rutinní zvládnutí nejpokročilejších metodologií reflektující nejmodernější trendy v daných specializacích.
2) V oblasti VÝZKUMU bude v roce 2020 v součinnosti s předními domácími a zahraničními pracovišti pokračováno v rozvíjení dvou osvědčených směrů A) buněčné a molekulární fyziologie, posílena bude vývojová biologie B) srovnávací imunologie. Hlavní směry výzkumu z předchozích let zůstávají zachovány, dílčí cíle jsou nově redefinovány, jak je podrobněji rozvedeno v části „Návrh projektu“.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info