Project information

Terénní výzkum a laboratorní analýzy moravských populací migrantů se zaměřením na novověké komunity novokřtěnců

Project Identification
MUNI/A/1361/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při studiu izolovaných lidských skupin sledujeme evoluční, genetickou, ontogenetickou i sociokulturní historii v kontextu daného přírodního prostředí a společenského vývoje. Projekt si klade za cíl aktivní zapojení studentů při aplikaci možností bioarcheologických postupů (terénní dokumentace, tafonomie, ontogeneze, migrace, aDNA) na příkladu studia izolovaných a migrujících komunit novokřtěnců se snahou zvýšit jejich odborné dovednosti a zkušenosti v oblasti hodnocení osteologických nálezů. V rámci interdisciplinárního týmu je dále cílem projektu maximalizace možností publikace studentských výsledků v odborných časopisech a monografiích, včetně jejich prezentace na domácích i zahraničních konferencích.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info