Project information

Inovace předmětů Bakalářská práce - projekt a Diplomová práce - projekt rozšířením o online modul „Příprava závěrečné práce“ (AKAPSA)

Bakalářská práce - projekt (BPp) a Diplomová práce - projekt (DPp) jsou povinnými předměty, které musí absolvovat všichni studenti PdF na začátku tvorby závěrečné práce. V současné době se pojetí předmětu na jednotlivých katedrách výrazně liší.
Cílem projektu je připravit a pilotovat online modul, který by studenty provedl základními pravidly pro psaní odborného textu, etickými otázkami ve výzkumu pedagogických jevů a prací s literaturou, včetně problematiky správného citování.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info