Project information
Aplikovaný výzkum: softwarové architektury kritických infrastruktur, bezpečnost počítačových systémů, zpracování přirozeného jazyka a jazykové inženýrství, vizualizaci velkých dat a rozšířená realita.

Project Identification
MUNI/A/1411/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Předkládaný projekt pokrývá výzkumné aktivity realizované cca polovinou existujících výzkumných týmů Fakulty informatiky a jeho primárním cílem je podpora výzkumu doktorských a magisterských studentů. V projektu budou řešena aktuální témata v oblastech vyhledávacích systémů založených na podobnosti a zpracovávající „big data“; softwarových architektur pro kritické infrastruktury; jazykového inženýrství a strojového zpracování jazyka; bezpečnosti síťového provozu a chování uživatelů sítě; zpracování spektrometrických měření pro zlepšení detekce různých záření; vizualizace a analýzy tvarů molekul; imersní a rozšířené virtuální reality pro ovládání počítačových prostředí sledováním mozkové aktivity. Tento návrh tak navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2019 a dále je rozvíjí. Jedná se o projekt, který komplexním způsobem přispívá k rozvoji doktorského studia se zaměřením na synergii s dalšími výzkumnými a rozvojovými projekty (zejména v návaznosti na využití výzkumu směrem k aplikacím a rozvoji centra CERIT a případné spolupráce s průmyslovými partnery laboratoří), jakožto i k rozvoji výzkumné a vývojové činnosti magisterských studentů a na podporu zajištění účasti studentů na mezinárodních vědeckých konferencích.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 37


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info