Project information

Aplikovaný výzkum: softwarové architektury kritických infrastruktur, bezpečnost počítačových systémů, zpracování přirozeného jazyka a jazykové inženýrství, vizualizaci velkých dat a rozšířená realita.

Project Identification
MUNI/A/1411/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Předkládaný projekt pokrývá výzkumné aktivity realizované cca polovinou existujících výzkumných týmů Fakulty informatiky a jeho primárním cílem je podpora výzkumu doktorských a magisterských studentů. V projektu budou řešena aktuální témata v oblastech vyhledávacích systémů založených na podobnosti a zpracovávající „big data“; softwarových architektur pro kritické infrastruktury; jazykového inženýrství a strojového zpracování jazyka; bezpečnosti síťového provozu a chování uživatelů sítě; zpracování spektrometrických měření pro zlepšení detekce různých záření; vizualizace a analýzy tvarů molekul; imersní a rozšířené virtuální reality pro ovládání počítačových prostředí sledováním mozkové aktivity. Tento návrh tak navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2019 a dále je rozvíjí. Jedná se o projekt, který komplexním způsobem přispívá k rozvoji doktorského studia se zaměřením na synergii s dalšími výzkumnými a rozvojovými projekty (zejména v návaznosti na využití výzkumu směrem k aplikacím a rozvoji centra CERIT a případné spolupráce s průmyslovými partnery laboratoří), jakožto i k rozvoji výzkumné a vývojové činnosti magisterských studentů a na podporu zajištění účasti studentů na mezinárodních vědeckých konferencích.

Publications

Total number of publications: 37


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info