Project information

Obrazy traktoristky v československém oficiálním diskurzu 1948-1960 (TRAKTOR)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1615/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je analyzovat a interpretovat dobové obrazy traktoristky v československém oficiálním diskurzu v letech 1948-1960. Obrazy traktoristky představují jednu z podob nového socialistického člověka, který je ideálem nové společnosti a jedince, vizí dějinného pokroku socialistické modernity. V případě traktoristky je reflektována zejména snaha o proměnu genderového řádu komunistického panství, jež je provázána s transformací dalších kulturních symbolů a sociální, ekonomické i politické roviny tehdejší společnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info