Project information

Integrovaný spektrometrický systém pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí (Spektrometr. systém)

Project Identification
FW01010063
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
VF, a.s.

Předkládaný projekt si vytyčuje za cíl vývoj nového integrovaného spektrometrického systému kombinujícího digitální mnohokanálový analyzátor (MCA) a píkovou analýzu do jednoho zařízení, které bude možné plně integrovat do námi vyvíjených detekčních jednotek. Tyto detekční jednotky lze využít ve spektrometrických měřících systémech pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí. Zařízení obsahuje algoritmy pro píkovou analýzu spektra a vyhodnocení měření až do jednotek aktivity nebo měrné aktivity.
Digitální spektrometrický systém pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí je určen zejména pro pracoviště nukleární medicíny, výrobce radiofarmak, jaderná zařízení a výzkumné ústavy. Poptávka po zařízeních tohoto typu roste zejména u výrobců radiofarmak a na pracovištích nukleární medicíny.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info