Informace o projektu

Integrovaný spektrometrický systém pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí (Spektrometr. systém)

Kód projektu
FW01010063
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
VF, a.s.

Předkládaný projekt si vytyčuje za cíl vývoj nového integrovaného spektrometrického systému kombinujícího digitální mnohokanálový analyzátor (MCA) a píkovou analýzu do jednoho zařízení, které bude možné plně integrovat do námi vyvíjených detekčních jednotek. Tyto detekční jednotky lze využít ve spektrometrických měřících systémech pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí. Zařízení obsahuje algoritmy pro píkovou analýzu spektra a vyhodnocení měření až do jednotek aktivity nebo měrné aktivity.
Digitální spektrometrický systém pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí je určen zejména pro pracoviště nukleární medicíny, výrobce radiofarmak, jaderná zařízení a výzkumné ústavy. Poptávka po zařízeních tohoto typu roste zejména u výrobců radiofarmak a na pracovištích nukleární medicíny.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info