Project information

Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených se zprostředkovateli a dodavateli energií mimo obchodní prostory

Project Identification
MUNI/A/1360/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Spotřebitel je obecně považován za slabší smluvní stranu. O zvlášť nerovném postavení můžeme hovořit v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory se zprostředkovateli a dodavateli energií, kteří se zaměřují na skupinu tzv. zvlášť zranitelných spotřebitelů. Cílem projektu je vyhodnotit nedostatky v ochraně spotřebitele na základě analýzy platné a účinné právní úpravy, které předcházely rozhovory s dotčenými spotřebiteli. Dále je cílem projektu zjistit, jak k řešení problémů s podomním prodejem energií přistupují národní soudy ve své rozhodovací praxi a zda obdobné právní problémy řeší spotřebitelé i v ostatních státech EU.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info