Informace o projektu

Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených se zprostředkovateli a dodavateli energií mimo obchodní prostory

Kód projektu
MUNI/A/1360/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Spotřebitel je obecně považován za slabší smluvní stranu. O zvlášť nerovném postavení můžeme hovořit v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory se zprostředkovateli a dodavateli energií, kteří se zaměřují na skupinu tzv. zvlášť zranitelných spotřebitelů. Cílem projektu je vyhodnotit nedostatky v ochraně spotřebitele na základě analýzy platné a účinné právní úpravy, které předcházely rozhovory s dotčenými spotřebiteli. Dále je cílem projektu zjistit, jak k řešení problémů s podomním prodejem energií přistupují národní soudy ve své rozhodovací praxi a zda obdobné právní problémy řeší spotřebitelé i v ostatních státech EU.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info