Project information

Nové přístupy k hojení infikovaných ran pomocí hydrogelů z přírodní pryskyřice Gum Karaya modifikovaných inovativními komponenty cílenými na multirezistentní kmeny bakterií (NPHIRPHGK)

Project Identification
NU20-05-00166
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Nárůst rezistence mikroorganismů je současný celosvětový problém nejen u hospitalizovaných pacientů, ale také u pacientů léčených ambulantně. Je proto nutné hledat terapeutické alternativy, které by mohly snížit selekční tlak antibiotik na dané mikroorganismy a zvýšily by šanci na jejich eradikaci. V současné době se dostávají do popředí zájmu ve wound managementu i v lokálním podání přírodní produkty. Jedním z velmi nadějných materiálů je přírodní pryskyřice Gum Karaya (GK), která na základě našich předběžných výsledků splňuje současné požadavky na dočasný kryt ran (podpora epitelizace, antimikrobiální aktivita, absorpce exudátu aj.). V projektu se zaměříme na moderní přístup k hojení infikované rány, kdy využijeme pryskyřici GK v různých formách (hydrogel, porézní film a vlákenný kryt) na řízené uvolňování antibakteriálních biogenních systémů (bakteriofágů, antibakteriálních proteinů a nanočástic) zaměřených proti multirezistentním kmenům bakterií. Účinnost krytů vůči bakteriím bude testována preklinicky na animálním modelu prasete.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info