Project information
Aspekty soudobé filozofie II. (Krob)

Project Identification
MUNI/A/0878/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na výzkumné aktivity realizované v rámci projektu Aspekty soudobé filozofie I v minulém roce, které dále prohlubuje a rozvíjí. Jeho hlavním cílem je podpořit výzkumnou a tvůrčí práci studentů navazujícího magisterského a doktorského studia programů Filozofie a Teorie a dějiny vědy pod odborným vedením jejich školitelů, pracovníků Katedry filozofie FF MU. Tematicky se projekt bude pobybovat především v oblastech logiky, epistemologie, etiky, dějin filozofie a dějin vědy.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info