Project information

Výzkum a hodnocení expozice hasičů při provádění zásahu u požáru v uzavřených prostorech a při hašení pěnou II (FIREexpo)

Project Identification
MUNI/A/1032/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je zaměřen na korelaci mezi testy motorických schopností zavedenými v hlavním výzkumu projektu a výsledky současných fyzických testů, které absolvovali participanti při přijetí ke sboru dle platné legislativy.