Project information

Interaktivní osnova předmětu "Aplikovaná pracovní psychologie"

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1632/2019
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na úspěšnou práci z minulých let, kdy vznikly interaktivní osnovy pro předměty "Základy pracovní psychologie" a "Psychologie práce a řízení". Studenti těchto předmětů velmi oceňují praktický přínos osnov jak v průběhu semestru, tak i pro přípravu na zkoušku.
Cílem tohoto projektu je vytvořit v prostředí IS novou interaktivní osnovu, která bude studentům sloužit jako podpora při studiu nově zavedeného povinného předmětu "Aplikovaná pracovní psychologie". Podporou je myšleno jednak nastavení transparentní komunikace ze strany vyučujících směrem ke studentům a současně poskytnutí "informačního servisu" studentům v podobě pestré nabídky studijních materiálů různé povahy, jejichž úkolem je nejen doplnění informační základny, ale i přispění ke zvýšení atraktivnosti povinného předmětu. Nedílnou součástí projektu je také zavedení poskytování komplexní zpětné vazby k projektům, které budou studenti v rámci předmětu zpracovávat a které jsou jedním z jeho hlavních výstupů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info