Informace o projektu

Interaktivní osnova předmětu "Aplikovaná pracovní psychologie"

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/1632/2019
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt navazuje na úspěšnou práci z minulých let, kdy vznikly interaktivní osnovy pro předměty "Základy pracovní psychologie" a "Psychologie práce a řízení". Studenti těchto předmětů velmi oceňují praktický přínos osnov jak v průběhu semestru, tak i pro přípravu na zkoušku.
Cílem tohoto projektu je vytvořit v prostředí IS novou interaktivní osnovu, která bude studentům sloužit jako podpora při studiu nově zavedeného povinného předmětu "Aplikovaná pracovní psychologie". Podporou je myšleno jednak nastavení transparentní komunikace ze strany vyučujících směrem ke studentům a současně poskytnutí "informačního servisu" studentům v podobě pestré nabídky studijních materiálů různé povahy, jejichž úkolem je nejen doplnění informační základny, ale i přispění ke zvýšení atraktivnosti povinného předmětu. Nedílnou součástí projektu je také zavedení poskytování komplexní zpětné vazby k projektům, které budou studenti v rámci předmětu zpracovávat a které jsou jedním z jeho hlavních výstupů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info