Project information

Digitalizace archivu Hermíny Týrlové

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0061/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt má dva cíle. Prvním je digitalizace materiálů z archivu režisérky Hermíny Týrlové. Tyto dokumenty budou sloužit studentům jako digitalizované prameny pro současné i budoucí výzkumy v rámci bakalářských a magisterských diplomových prací, oborových prací, ale i seminárních prací nebo esejí zaměřujících se na československý animovaný a kombinovaný film nebo historii zlínských filmových ateliérů, taktéž budou využívány při výuce kurzů Filmová kultura a město a Teorie a praxe animovaného filmu. Druhým cílem je spolupráce s studenty všech ročníků na vytvoření elektronické platformy s otevřeným zdrojovým kódem pro uchování digitalizovaných dokumentů. Struktura platformy bude rozčleněna do konkrétních tematických okruhů, do nichž budou digitalizované pramenné zdroje rozřazeny a dle kterých se budou studenti orientovat při vyhledávání. Platformu budou využívat studenti pro stávající a budoucí výzkumné projekty a pedagogové jako pramenné zdroje při výuce povinných i volitelných kurzů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info