Informace o projektu

Informace o projektu
Digitalizace archivu Hermíny Týrlové

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0061/2020
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt má dva cíle. Prvním je digitalizace materiálů z archivu režisérky Hermíny Týrlové. Tyto dokumenty budou sloužit studentům jako digitalizované prameny pro současné i budoucí výzkumy v rámci bakalářských a magisterských diplomových prací, oborových prací, ale i seminárních prací nebo esejí zaměřujících se na československý animovaný a kombinovaný film nebo historii zlínských filmových ateliérů, taktéž budou využívány při výuce kurzů Filmová kultura a město a Teorie a praxe animovaného filmu. Druhým cílem je spolupráce s studenty všech ročníků na vytvoření elektronické platformy s otevřeným zdrojovým kódem pro uchování digitalizovaných dokumentů. Struktura platformy bude rozčleněna do konkrétních tematických okruhů, do nichž budou digitalizované pramenné zdroje rozřazeny a dle kterých se budou studenti orientovat při vyhledávání. Platformu budou využívat studenti pro stávající a budoucí výzkumné projekty a pedagogové jako pramenné zdroje při výuce povinných i volitelných kurzů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info