Project information

Reflexe učitelského jednání v heterogenních kontextech (RUJ)

Projekt se zaměřuje na obecnější problém učitelovy reflexe vlastního pedagogického jednání a uvažování. Jeho cílem je nabídnout prostor pro rešerši, analýzu a sdílení zkušeností s využíváním rozhovoru jako výzkumné metody v pedagogických oborech při zkoumání způsobů reflektování vlastní práce a vlastního uvažování u učitelů základních a středních škol. Za tímto účelem budou v rámci projektu podporovány vybrané již běžící diplomové a disertační aktivity studentů katedry primární pedagogiky a institutu výzkumu školního vzdělávání na PdF MU. Projekt vytvoří diskusní a publikační platformu pro sdílení metodologických i oborových zkušeností s realizací výzkumu stavějícího na rozhovorech.