Project information

Přístupy a metody v edukačním procesu v geografickém a matematickém vzdělávání (GEO-MAT)

Project Identification
MUNI/A/1337/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt specifického výzkumu navazuje na předchozí výzkumné aktivity v oblasti terénní výuky na katedře geografie. Vzhledem k rozšíření výzkumného týmu však dochází k diverzifikaci výzkumných aktivit na tři výzkumná mikrospolečenství. 1) Výzkum terénní výuky na katedře geografie s cílem vyplnit výzkumnou mezeru v tomto tématu identifikovanou v rámci předchozích aktivit specifického výzkumu. 2) Výzkum terénní výuky na katedře matematiky s cílem připravit přehledovou studii zaměřenou na využití matematiky v terénní výuce a navrhnout typové aktivity pro využití matematiky v terénní výuce. 3) Třetí mikrospolečenství bude tvořeno studenty prvního ročníku doktorského studia Didaktiky geografie, jejichž cílem bude rozpracování přehledových studií svých dizertačních prací. Výzkum tedy bude probíhat v jiných tématech než aktivity mikrospolečenství 1 a 2, které budou úzce spolupracovat.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info