Project information

Social Inclusion and Engagement in Mobility (SIEM)

Project Identification
612185-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Project Period
12/2019 - 5/2022
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Erasmus Student Network AISBL

Projekt si za hlavní cíle klade (1) zvýšení účasti na mobilitních programech těch skupin, které se těchto programů zúčastňují v nízkých počtech a (2) zvýšení interakce mezi zahraničními studenty a místními komunitami s cílem posílit integraci a mezikulturní výměnu. Projekt se zaměřuje na sociální začlenění studentů z různých prostředí do programu Erasmus+ se zaměřením na nedostatečně zastoupené skupiny v tomto programu. Výzkum realizovaný ve Velké Británii prokázal, že studenti ze znevýhodněného prostředí se programu Erasmus+ zúčastňují v nižší míře a zároveň naznačuje, že přínos z výměnného pobytu je právě pro takové studenty přínosnější než pro studenty běžné.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info