Informace o projektu

“Social Inclusion and Engagement in Mobility” (SIEM)

Kód projektu
612185-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Období řešení
12/2019 - 11/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Erasmus Student Network AISBL

Projekt si za hlavní cíle klade (1) zvýšení účasti na mobilitních programech těch skupin, které se těchto programů zúčastňují v nízkých počtech a (2) zvýšení interakce mezi zahraničními studenty a místními komunitami s cílem posílit integraci a mezikulturní výměnu. Projekt se zaměřuje na sociální začlenění studentů z různých prostředí do programu Erasmus+ se zaměřením na nedostatečně zastoupené skupiny v tomto programu. Výzkum realizovaný ve Velké Británii prokázal, že studenti ze znevýhodněného prostředí se programu Erasmus+ zúčastňují v nižší míře a zároveň naznačuje, že přínos z výměnného pobytu je právě pro takové studenty přínosnější než pro studenty běžné.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info