Project information

DP8_CSIRT BootCamp

Project Identification
MUNI/33/DP8/2020
Project Period
5/2020 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.
National Agency for Communication and Information Technologies

Projekt reaguje na neustálý nedostatek kyberbezpečnostních odborníků pro ochranu průmyslových IT/OT systémů, kritických informačních infrastruktur a organizací samotných. Řeší kontinuální vzdělávání členů týmů pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty (dále CSIRT týmy). Cílem je vytvořit sadu praktických tréninků pro budování kompetencí členů těchto týmů v souladu s již existujícím Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Services Framework (dale FIRST framework)1 popisujícím fungování, procesy a služby CSIRT týmu. Pro dosažení cíle bude využito moderních metod vzdělávání, zejména pak aplikace získaných znalostí a dovedností formou praktických cvičení realizovaných na platformě KYPO (KYPO Cyber Range Platform). Výstupem projektu bude virtualizované prostředí, realisticky emulující organizaci, a tréninkové moduly umožňující v tomto prostředí procvičovat jednotlivé kompetence. V neposlední řadě vznikne i obecně použitelný vzdělávácí framework pro CSIRT týmy se sadou postupů a další materiály.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info