Informace o projektu

DP8_CSIRT BootCamp

Kód projektu
MUNI/33/DP8/2020
Období řešení
5/2020 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.
Národní agentura pro komunikační a informační/chnologie, s. p.

Projekt reaguje na neustálý nedostatek kyberbezpečnostních odborníků pro ochranu průmyslových IT/OT systémů, kritických informačních infrastruktur a organizací samotných. Řeší kontinuální vzdělávání členů týmů pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty (dále CSIRT týmy). Cílem je vytvořit sadu praktických tréninků pro budování kompetencí členů těchto týmů v souladu s již existujícím Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Services Framework (dale FIRST framework)1 popisujícím fungování, procesy a služby CSIRT týmu. Pro dosažení cíle bude využito moderních metod vzdělávání, zejména pak aplikace získaných znalostí a dovedností formou praktických cvičení realizovaných na platformě KYPO (KYPO Cyber Range Platform). Výstupem projektu bude virtualizované prostředí, realisticky emulující organizaci, a tréninkové moduly umožňující v tomto prostředí procvičovat jednotlivé kompetence. V neposlední řadě vznikne i obecně použitelný vzdělávácí framework pro CSIRT týmy se sadou postupů a další materiály.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info